Inhalte werden geladen

Bewegung lesen
 • Deutsch
 • Français

Dribbler

 • Aptitude de base: dribbler avec un ballon de handball mou.
  Tâche: 836459 | Primaire 5-8 (Bas)
  Auteur: Dominik Owassapian
  Kompetenzbereich(FR): Analyse de mouvement
  Dribbler